หัวข้อ:ด้วยความเคารพ  

วันที่ 27 เม.ย. 2553 09:01:58 น.    


thaieu
กระทู้ : 1  ตอบ : 0
thaieu@msn.com   
ถึงผู้ดูแลระบบ ด้วยความเคารพ
อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
ก็เปิดตัวเผยแพร่ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่ปรากฏ
ขอความกรุณาพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในเบื้องต้นด้วย
- ควรขอความร่วมมือผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์วัดต่างๆ ในเครือ
- เพื่อส่งข้อมูล,รูปภาพ,และกิจกรรมต่างๆ
- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใครศึกษาและติดตามข่าวสาร
จึงจะได้ชื่อว่า สหภาพฯ
. ด้วยความเคารพ
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

 
 
username: *(สมาชิกเว็บ)
password: *