หน้าแรก คณะกรรมการ พระธรรมทูต ประการศข่าว กิจกรรม วีดีโอ เว็บบอร์ด ติดต่อ
พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสกิจยังวัดต่างๆ ในทวีปยุโรป ที่สามารถรวบรวมได้
Germany
 
Norway
 
Switzerland
 
Netherlands
 
France
 
Czech Republic
 
Belgium
 
Finland
 
Iceland
 
Sweden
 
 
 
www.phrathaieu.net