หน้าแรก คณะกรรมการ กฏระเบียบ ประการศข่าว กิจกรรม วีดีโอ เว็บบอร์ด ติดต่อ
จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
พระราชพุทธิวิเทศ
ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทย ในทวีปยุโรป
วัดพุทธาราม เนเธอร์แลนด์
พระเทพกิตติโมลี
รองประธานรูปที่ ๑
วัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์
พระครูวิเทศธรรมวิธิต
รองประธานรูปที่ ๒
วัดไทยนอร์เวย์ นอร์เวย์
 
พระสุธีญาณวิเทศ
เลขานุการฯ
วัดไทยธรรมาราม เบลเยี่ยม
พระครูสุตพุทธิธัส
ผู้ช่วยเลขาฯ รูปที่ ๑
วัดพุทธาราม สวีเดน
 
พระมหาพยอม สุทสฺสโน
ประชาสัมพันธ์
วัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน เยอรมนี
 
พระมหาประสิทธิ์ สรินฺธโร
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ รูปที่ ๑
วัดไทยไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
พระครูปลัดก้องเกียรติ ชุนุตฺตโม
เหรัญญิก
วัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์
พระครูปลัดเด่นชัย อภิชโย
ผู้ช่วยเหรัญญิก
วัดไทยมิวนิค เยอรมนี
 
 
www.phrathaieu.net