ประชุมสมัยสามัญประจำปีที่เนเธอร์แลนด์

 


รายละเอียด: X
          รวมรูปภาพบางส่วนของงานประชุมสมัยสามัญประจำปี สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดพุทธาราม วาล์แวกซ์ เนเธอร์แลนด์
 


รายละเอียด: X
         พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 


รายละเอียด: X
         หลวงปู่พระราชพุทธิวิเทศกล่าวเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปี
 


รายละเอียด: X
         ภาพบรรยากาศการประชุม
 


รายละเอียด: X
         ภาพบรรยากาศการประชุม
 


รายละเอียด: X
         ภาพบรรยากาศการประชุม
 


รายละเอียด: X
         ภาพบรรยากาศการประชุม
 


รายละเอียด: X
         ภาพบรรยากาศการประชุม
 


รายละเอียด: X
         ภาพบรรยากาศการประชุม
 


รายละเอียด: X
         ภาพบรรยากาศการประชุม
 

ร่วมโพสภาพกิจกรรม

user/pass::
username password
รูปภาพ: *ขนาดภาพห้ามเกิน 300kbครับ
รายละเอียด: