หน้าแรก คณะกรรมการ พระธรรมทูต ประการศข่าว กิจกรรม วีดีโอ เว็บบอร์ด ติดต่อ
จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
: โอวาทจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
   โอวาทจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
: นิทานธรรม(ทำ)กับท่านว.วชิรเมธี
   นิทานธรรม กับ ท่านว.วชิรเมธี ตอน อย่าโลภมาก เดี่ยวลาภจะหาย
: วิถึแห่งพระธรรมทูต
   โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะให้แก่พระธรรมทูตทั่วโลก ทั้งในและนอกประเทศ
: พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตฺโต)
   วัดบุศย์ธรรมวนาราม ฟรอ์ทเวิร์ท มลรัฐเท็กซัส ภูมิใจเสนอ ประวัติและผลงานของ เจ้าคุณปยุทธ์ ปยุตฺโต ปราญช์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 ผู้สนใจในหนังสือธรรมะออนไลน์ ดูก่อนแล้วตัดสินใจ(อ:4711)(ต:1)
 ด้วยความเคารพ(อ:2691)(ต:0)
 คำกลอน ท่านพุทธทาส "ตัวกู ของกู ไม่มีแน่ "(อ:6404)(ต:0)
 ประวัติพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)(อ:6098)(ต:0)
 อินเดีย-ศรีลังกา : รากฐานพระพุทธศาสนาของไทย (อ:5473)(ต:0)
 ความรู้เรื่อง “พระบรมสารีริกธาตุ”(อ:4845)(ต:0)
 ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้น(อ:4712)(ต:0)
 วัดประจำรัชกาลที่ ๑ - ๙(อ:4399)(ต:0)
 วันมาฆบูชาเราคนไทยไปวัดทำบุญกันเถอะ (อ:5009)(ต:0)
 พุทธทำนาย 16 ข้อ โดย ท่านธัมมโชติ (อ:4933)(ต:0)
 หลวงพ่อชา สุภัทโท –ตอบปัญหาธรรม (อ:4532)(ต:0)
 กำเนิดพระพุทธรูป(อ:4370)(ต:0)
 "พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน"(อ:4525)(ต:0)
ลิงค์สำคัญ
>>มหาเถรสมาคม
>>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
>>มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
>>สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
วัดไทยในทวีปยุโรป
วัดไทยในสหรัฐฯ
 

ที่ ส.ธ.ย. เรื่อง วันที่ เวลา
พิเศษ/2553 วารสารสหภาพพระธรรมทูตไทย ในทวีปยุโรป ปีที่๑ ฉบับบที่๑ ๒๕๕๓ 27 ก.พ. 2553 09:21:39
 


วันมาฆบูชาวัดไทยในทวีปยุโรป
:วันมาฆบูชาวัดไทยในทวีปยุโรป
   วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ ซื่งปี ๒๕๕๓ นี้ตรงกับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ สำหรับพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในทวีปยุโรปก็มีการทำบุญต่างๆ เช่น ตักบาตรในตอนเช้....อ่านต่อ
ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี หลวงปู่
:ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี หลวงปู่
   ภาพงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทย ในทวีปยุโรป เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม วาล์แวกซ์ เนเธอแลนด์ วันที่ ๗ กุม....อ่านต่อ
ประชุมสมัยสามัญประจำปีที่เนเธอร์แลนด์
:ประชุมสมัยสามัญประจำปีที่เนเธอร์แลนด์
   รวมรูปภาพบางส่วนของงานประชุมสมัยสามัญประจำปี สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดพุทธาราม วาล์แวกซ์ เนเธอร์แลนด์
งานปีใหม่ ๒๕๕๓ ของวัดไทยในทวีปยุโรป
:งานปีใหม่ ๒๕๕๓ ของวัดไทยในทวีปยุโรป
   ภาพงานเทศกาลปีใหม่ของคนไทยในต่างแดน ที่จัดขึ้น ณ วัดต่างๆในทวีปยุโรป มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายผ้าป่า เป็นต้น
มุมเสียงธรรม

หลวงพ่อชา สุภทฺโท

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

พระพรหมคุณาภรณ์


หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม


พระธรรมโกศาจารย์
 
 
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา

Poker FX Online Bingo casino spiele Spielautomaten counters
www.phrathaieu.net