หน้าแรก คณะกรรมการ พระธรรมทูต ประการศข่าว กิจกรรม วีดีโอ เว็บบอร์ด ติดต่อ
จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
: okee
   okeee
: oke
   oke
: โอวาทจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
   โอวาทจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
: นิทานธรรม(ทำ)กับท่านว.วชิรเมธี
   นิทานธรรม กับ ท่านว.วชิรเมธี ตอน อย่าโลภมาก เดี่ยวลาภจะหาย

 ผู้สนใจในหนังสือธรรมะออนไลน์ ดูก่อนแล้วตัดสินใจ(อ:14531)(ต:1)
 ด้วยความเคารพ(อ:4212)(ต:0)
 คำกลอน ท่านพุทธทาส "ตัวกู ของกู ไม่มีแน่ "(อ:19348)(ต:0)
 ประวัติพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)(อ:18574)(ต:0)
 อินเดีย-ศรีลังกา : รากฐานพระพุทธศาสนาของไทย (อ:9029)(ต:0)
 ความรู้เรื่อง “พระบรมสารีริกธาตุ”(อ:8351)(ต:0)
 ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้น(อ:8330)(ต:0)
 วัดประจำรัชกาลที่ ๑ - ๙(อ:7889)(ต:0)
 วันมาฆบูชาเราคนไทยไปวัดทำบุญกันเถอะ (อ:8585)(ต:0)
 พุทธทำนาย 16 ข้อ โดย ท่านธัมมโชติ (อ:8470)(ต:0)
 หลวงพ่อชา สุภัทโท –ตอบปัญหาธรรม (อ:7922)(ต:0)
 กำเนิดพระพุทธรูป(อ:7718)(ต:0)
 "พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน"(อ:7895)(ต:0)
ลิงค์สำคัญ
>>มหาเถรสมาคม
>>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
>>มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
>>สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
วัดไทยในทวีปยุโรป
วัดไทยในสหรัฐฯ
 

ที่ ส.ธ.ย. เรื่อง วันที่ เวลา
พิเศษ/2553 วารสารสหภาพพระธรรมทูตไทย ในทวีปยุโรป ปีที่๑ ฉบับบที่๑ ๒๕๕๓ 27 ก.พ. 2553 09:21:39
 


วันมาฆบูชาวัดไทยในทวีปยุโรป
:วันมาฆบูชาวัดไทยในทวีปยุโรป
   วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ ซื่งปี ๒๕๕๓ นี้ตรงกับวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ สำหรับพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในทวีปยุโรปก็มีการทำบุญต่างๆ เช่น ตักบาตรในตอนเช้....อ่านต่อ
ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี หลวงปู่
:ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี หลวงปู่
   ภาพงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทย ในทวีปยุโรป เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม วาล์แวกซ์ เนเธอแลนด์ วันที่ ๗ กุม....อ่านต่อ
ประชุมสมัยสามัญประจำปีที่เนเธอร์แลนด์
:ประชุมสมัยสามัญประจำปีที่เนเธอร์แลนด์
   รวมรูปภาพบางส่วนของงานประชุมสมัยสามัญประจำปี สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดพุทธาราม วาล์แวกซ์ เนเธอร์แลนด์
งานปีใหม่ ๒๕๕๓ ของวัดไทยในทวีปยุโรป
:งานปีใหม่ ๒๕๕๓ ของวัดไทยในทวีปยุโรป
   ภาพงานเทศกาลปีใหม่ของคนไทยในต่างแดน ที่จัดขึ้น ณ วัดต่างๆในทวีปยุโรป มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายผ้าป่า เป็นต้น
มุมเสียงธรรม

หลวงพ่อชา สุภทฺโท

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

พระพรหมคุณาภรณ์


หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม


พระธรรมโกศาจารย์
 
 
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา

Poker FX Online Bingo casino spiele Spielautomaten counters
www.phrathaieu.net